AFRIQUE DU SUD : LE CHANT DES FEMMES XHOSA/ SOUTH AFRICA : XHOSA WOMEN’S SONGS | VDE-GALLO

AFRIQUE DU SUD : LE CHANT DES FEMMES XHOSA/ SOUTH AFRICA : XHOSA WOMEN’S SONGS

VDE CD-879

AFRIQUE DU SUD : LE CHANT DES FEMMES XHOSA/ SOUTH AFRICA : XHOSA WOMEN’S SONGS
Chants umngqokolo: Nondel’ ekhaya (I) – Chants umngqokolo: iNxanxadi – Chants umngqokolo: iRobhane – Chants umngqokolo: Nondel’ ekhaya (II) – Danse umtshotsho: Nontyolo – Danse umtshotsho: iKomani – Danse umtshotsho: Ngqishani, ndabaleka – Inxembula – Danse Intlombe yabafana: Ingudluma – Danse Intlombe yabafana: Masiwele – Danse Intlombe yabafana: uNonkolonga – Sokubendiphinde – Chants collectifs: Nozolile – Chants collectifs: Mondel’ ekhaya (III) – Chants collectifs: Nomkangaye – Chants de devins: uNonyangela – Chants de devins: Sendigoduka – Chants de devins: iThamsanqa – uSomagwasa – uMagungqel’indawo (I) – Nguwe I’udal’inyakanyaka – uMagungqel’indawo (II) – Danse umngqungqo: u Yse ka Thobeka – Danse umngqungqo: imBongi – Danse umngqungqo: Wavel’ uSontonjane – Danse umngqungqo: uNongabe.

The Ngqoko Women’s Ensemble. Enregistrement: juin 1995.

Collection AIMP XLIV.

CHF 23.90

Out of stock


Show comments