MADAGASCAR : MUSIQUE ANTANOSY/ ANTANOSY MUSIC | VDE-GALLO

MADAGASCAR : MUSIQUE ANTANOSY/ ANTANOSY MUSIC

VDE CD-924

MADAGASCAR : MUSIQUE ANTANOSY/ ANTANOSY MUSIC
Bereny – Mihetsiketsiky tsy ambara valy – Malay tirigadra – Mba rorao paraky – Sarandra – Milahandra – Takasy – Pelarano – Talimanga – Antsan’ny mpandrary – Besôly – Antsiva – Parepare Milahandra – Mandany vara – Langoro bilo – Rebokotsy – Nateraky maray Kalo.

Enregistrements (1995) et texte: Victor Randrianary

Collection AIMP IL.

CHF 19.50

Out of stock


Show comments